باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

سوراخ کاری ، مته کاری و اجرای پیچ و رولپلاک در نمای ساختمانها

استفاده از سنگهای ساختمانی در انواع طبیعی و مصنوعی سالهاست به عنوان پوشش نمای ساختمانها مرسوم است . سنگ های استفاده شده در نما تحت عوامل مختلفی از قبیل نشست ساختمانها ، لرزه های زمین ،  عوامل جوی ، تابش های مکرر ، یخ زدگی و ... در معرض آسیب قرار داشته و ممکن است از بدنه ساختمان جدا شوند . این جدا شدن علاوه بر زشت کردن نمای ساختمان میتواند صدمات جانی برای عابران به همراه داشته باشد . بهترین راه برای تثبیت سنگ های باقی مانده و نصب مجدد سنگهای جدا شده از نما  رولپلاک کردن سنگها میباشد  که برای اینکار استفاده از خدمات کار در ارتفاع و دانش دسترسی با طناب به علت سرعت ، ایمنی ، عدم اشغال معابر به وسیله داربست و صرفه اقتصادی در الویت قرار میگیرد .

علاوه برتثبیت سنگهای نما از دیگر خدمات این بخش میتوان به فیکس کردن سایر قطعات جدا شده از نما  از قبیل کامپوزیتها ، فریمها ... ، نصب سایبان پنجره ها ، بورد های ویژه نما و ... اشاره داشت .