باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

اجرای ایزوگام نما و رنگ آمیزی آن

استفاده از خدمات کار در ارتفاع و دانش دسترسی با طناب در اجرای ایزوگام  به علت سرعت ، ایمنی ، عدم اشغال معابر به وسیله داربست و صرفه اقتصادی در حال رایج شدن است . این فعالیت مانند سایر شاخه های خدمات مورد ارائه در این حوزه فرایندی کاملا تخصصی و نیازمند آموزش است . از دیگر مزایای این روش امکان اجرای آن در ساختمانهایی است که دارای همسایگی هستند که بعضا اجازه اجرای داربست در ملک خود را به کارفرما نمی دهند .  برای حصول نتیجه بهتر و زیبایی نمای ایزوگام شده و جلوگیری از انعکاس نامناسب نور میتوان از رنگهای ویژه نما برای پوشش سطح ایزوگام شده استفاده کرد .