باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

تعمیرات ،ترمیم و لکه گیری سطوح نما

امروزه مصالح مختلفی به منظور پوشش سطوح نمای ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد . از جمله این موارد میتوان به نماهای سیمانی ، مینرال ، شسته و ...  اشاره نمود . مواد مختلف استفاده شده در نمای ساختمان  تحت عوامل مختلفی از قبیل عدم اجرای درست ، نشست ساختمانها ، لرزه های زمین ، عوامل جوی ، تابش های مکرر ، یخ زدگی و ... در معرض آسیب قرار داشته و ممکن است از بدنه ساختمان جدا شوند . این جدا شدن علاوه بر نازیبا کردن نمای ساختمان میتواند باعث نشت رطوبت به داخل ساختمان گردد . بهترین راه برای ترمیم اینگونه نماها ، استفاده از خدمات کار در ارتفاع و دانش دسترسی با طناب به علت سرعت ، ایمنی ، عدم اشغال معابر به وسیله داربست و صرفه اقتصادی آن میباشد  . در هنگام لکه گیری با استفاده از افزودنیهای تخصصی میتوان حداکثر چسبندگی را با سطوح زیرین ایجاد نمود به نحوی که خطر جداشدگی مجدد پوشش ار نما به حداقل برسد . از دیگر خدمات این حوزه استفاده از پوشش های نانو رزینی شفاف به منظور ضد آب سازی سطوح میباشد .