باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

نقاشی و رنگ آمیزی فضای داخلی و نمای خارجی ساختمان

از  مجموعه خدماتی که در ساختمانهای مسکونی  و سازه های صنعتی  با روش کار در ارتفاع تغییر چشمگیری نموده خدمات حوزه رنگ آمیزی است به نحوی که امکان دستیابی به نقاط مرتفع و قرار گرفتن در موقعیت های خاص _که توسط سایر روش های متداول دسترسی امکان پذیر نمی باشد _ را با استفاده از تکنیک  دسترسی به طناب و مجموعه ای از تجهیزات حفاظت فردی، فراهم  ساخته و کارها را بسیار سرعت بخشیده است.  عملیات رنگ آمیزی  بسته به نوع سطح میتواند در برگیرنده موارد زیر باشد :

1) آماده سازی سطوح از طریق شستشو کامل و زدودن جرمها بوسیله واتر جت  و زرودن پوسته ها و زنگ های احتمالی از طریق سمباده، برس و ساب  زنی جهت پیشگیری از پوسته شدن رنگ و بالا بردن کیفیت رنگ آمیزی

2) درزگیری و مرمت و ترک گیری سطوح مربوطه

3) انجام پروسه آستر زنی به سطوح توسط پرایمر

4) انجام پروسه رنگ آمیزی سطوح بوسیله رنگ با دانه بندی مورد نظر

در رنگ آمیزی سطوح بسته اقلیم و نوع سطح میتوان از رنگهای مختلف رنگ آمیزی و نقاشی سطوح (خارجی و داخلی)با رنگ های ساینو اکریلیک واتربیس،آب گریز،غبار گریز،(مقاوم به UV)  استفاده نمود .