باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

استاندارد ابزارهای کار در ارتفاع

 

نحوه شناسایی استانداردهای ابزارهای کار در ارتفاع :

ابزارهای کار در ارتفاع هم مانند سایر وسایل دارای استانداردهایی میباشند که در ادامه مطالب به اختصار توضیحاتی داده میشود.

استانداردها میتوانند اروپایی باشند(en).

استانداردها میتوانند بین المللی  باشند(iso).

استانداردها میتوانند ملی باشند مانند:

انگلستان(bs) ،آلمان(din) ،فرانسه ((afnor و...

استاندارد(ce):

این استاندارد بر روی محصول بدین معناست که در تولید آن محصول دستورالعملهای ضروری اروپایی در زمینه ایمنی ،سلامت و حفظ حقوق مصرف کنندگان و محیط زیست توسط شرکت سازنده رعایت شده است.

به غیر از استانداردهای ملی هر وسیله یا ابزاری میتواند مورد تایید اتحادیه جهانی آن صنف باشد مانند اتحادیه بین جهانی کوهنوردی

(آلپ-uiaa):

در ابزارهای کار در ارتفاع و استانداردهای آن تبعیت از استاندارد اروپایی( en ) ویا اتحادیه جهانی کوهنوردی (آلپ-uiaa)ارجع تراست.

طبق قانون ppeاطلاعات مربوط به محصول باید توسط سازنده ارائه شود این اطلاعات باید توسط مصرف کننده قبل از استفاده از تجهیزات به دقت مطالعه شود این کار باید در مورد تجهیزات جایگزین نیز صورت بگیرد چون گاهی اوقات تغییراتی در جزئیات قطعه اصلی صورت می پذیرد. گاهی در مورد نقاط ضعف وقوت وسیله میتواند سبب استفاده بهینه از آن وسیله شود این آگاهی را میتوان با مطالعه اطلاعات هر محصول ویا بروشور و کاتالوگهای فنی و تخصصی آن محصول به دست آورد.

در پایان هنگامی که وسیله ای انتخاب میکنید اطمینان حاصل کنید که اجزای آن وسیله با هر سیستمی سازش پذیر بوده و عملکرد ایمنی یکی از اجزا با اجزای دیگر تداخل پیدا نمیکند در صورتی که ازاین مساله اطمینان ندارید با تهیه کننده و یا سازنده تجهیزات مشورت کنید. 

«دمای کارکرد مفید ابزارها»

1- هارنس و تسمه و... :40- تا80+

2- یومار وکارابین و...  :40- تا80+

3- کلاه ایمنی و...        :30- تا50+

برگرفته از کتاب جدیدترین دائرت المعارف کوهنوردی نوشته محمد شیرازی نژاد