باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

آی دی(id)

از کامل ترین وسایل کار در ارتفاع خود چفت شونده  میباشد که در فرود کاربرد دارد و با کمک ابزارهای صعود مانند یومار کاربرد صعودی هم دارد. این ابزار قفل كننده خود ايستا و فرود براي يك طناب صفحه جانبي نوسان كننده خطر افتادن را كاهش ميدهد و باعث سريع جا افتادن طناب در وسيله ميشود. وزن طول حلقه دورپا طول حلقه دور آمر سايز آدآالا C٧١ ١ ١ (S-L) ٧٠-١٠٠ cm ٥٠-٦٥ cm ١٥٧٥ g C٧١ ٢ ٢ (L-XXL) ٨٠-١٤٠ cm ٦٠-٧٥ cm ١٦٨٠ g طول حلقه سايز آدآالا دورآمر طول حلقه وزن دور پا C٧٣ ٠ F ٠ ٦٠-٩٥ cm ٤٥-٥٧ cm ٧٨٠ g C٧٣ ١ F ١ ٧٥- ١٠٥ cm ٥٣-٦٥ cm ٩١٠ g C٧٣ ٢ F ٢ ٩٥- ١٢٠ cm ٦٢-٨٠ cm ٩٣٠ g 10 اين وسيله در هنگام گذر از محورها كارآيي را بيشتر ميكند و امنيت بيشتري براي اجتناب از حوادث كه به خاطر نصب ناصحيح طناب روي وسيله بوجود ميآيد ، ايجاد مي كند . سيستم خود ايستا : اگر دستگيره در هنگام پايين آمدن رها شود ، دستگاه به طور خودكار چرخيده و پايين آمدن فرد را متوقف ميسازد. دستگيره آنتي پانيك : اگر استفاده كننده طناب را به شدت بكشد ، خود وسيله طناب را قفل ميكند. براي راحتي در استفاده براي هنگام پايين آمدن ، فقط دستگيره را بايد بكشيد . ميزان پايين آمدن توسط كشيدن سر آزاد طناب با دست ديگر استفاده كننده صورت ميگيرد.

 

آی دی قابلیت قفل شدن صد درصد و بدون بازگشت درارتفاع مورد نظر برای انجام کار را دارد.