باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

نام کارفرما :مجتمع مسکونی

تاریخ اجرا :1394/10/13

محل اجرا :ساری - خیابان شهبند

عملیات تیغه کشی ، پاکسازی و زدودن آثار برجا مانده از پاشش بتن ریزی ابنیه مجاور در حال ساخت بر روی نما شیشه و سنگ ساختمان با استفاده از دستگاه جت واش و به صورت دستی در مورخ 94/10/13 آغاز گشت . این عملیات مدت 2روز با استفاده از سیستم کاردر ارتفاع انجام پذیرفت.