باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

نام کارفرما :مجتمع تجاری - برج نگین

تاریخ اجرا :1395/2/8

محل اجرا :ساری -بلوار طالقانی - ابتدای باغ سنگ

عملیات جداسازی و انتقال المان های آسیب دیده نما مجتمع تجاری برج نگین در شهرستان ساری مورخ 95/02/08 آغاز گشت. این عملیات در مدت 2 روز با استفاده از سیستم کار در ارتفاع انجام پذیرفت.