باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

نام کارفرما :گروه مهندسی پارسیان

تاریخ اجرا :1395/10/15

محل اجرا : شهرستان ساری ، جاده دریا

بنر تبلیغاتی شرکت مهندسی پارسیان در ارتفاع ساختمان مورد نظر ایشان توسط تیم کار در ارتفاع شرکت نصب گردید .