باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

نام کارفرما :مجتمع مسکونی گل سنگ 2

تاریخ اجرا :1393/10/24

محل اجرا :شهرستان ساری - خیابان باغ سنگ

 عملیات شست و شو  و جرم گیری نمای ساختمان مسکونی گل سنگ 2 واقع در خیابان باغ سنگ ساری در مورخ 93/10/24 آغاز گشت . نمای ساختمان فوق ترکیبی از سنگ و شیشه بوده و عملیات شستشو و نظافت توسط تیم کار در ارتفاع شرکت با استفاده از دستگاه جت واش و همچنین در نقاط مورد نیاز به صورت دستی  در مدت 3 روز انجام پذیرفت .